Slyšet nás můžete také z rádia

Jeden studený únorový den jsme navštívili Rádio Čas, kde jsme byli přítomni produkci naší nové rozhlasové reklamy.

Tu v těchto dnech můžete slyšet na výše uvedeném rádiu. Přivítali nás pohodoví lidé a celá práce šla rychle od ruky.