Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení zákazníci, s ohledem na platnost „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“ dále jen „GDPR“ bychom Vás rádi informovali o náležitostech zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. 

Správcem Vašich osobních údajů je subjekt E-MOTION park s.r.o.

Údaje, které jste nám poskytli během registrace v naší motokárové hale nebo během předběžné registrace (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště, přezdívka) jsou využívány na základě Článku 6, odstavce 1. b) GDPR, kdy Vás považujeme za jezdce nebo zájemce o měřenou a hodnocenou jízdu a tyto údaje potřebujeme k tomu, aby Vám bylo umožněno využít této měřené a hodnocené jízdy. 

Označením elektronického souhlasu se zpracováním osobního údaje – e-mailová adresa –  při registraci za účelem bezplatného zasílání e-mailových zpráv, které Vás budou informovat o nejnovějších nabídkách společnosti, nám udělujete svůj výslovný souhlas, abychom v souladu sGDPR na základě Článku 6, odstavce 1. a) zpracovali Vaši e-mailovou adresu také za účelem zasílání novinek, cenových nabídek a informací souvisejících s činností naší motokárové haly, tzv. newsletterů.  

Tyto Vaše údaje jsou o Vás zpracovávány až do odvolání, neboť jejich skartací by všem dotčeným vznikla škoda, která by byla způsobena zneplatněním zpoplatněné registrace. Máte však kdykoli možnost požádat o výmaz Vašich osobních údajů, musíme vás však upozornit, že poté vám nemůže být umožněno využívat dále naší motokárovou půjčovnu až do chvíle, kdy se znovu zaregistrujete. Souhlas se zasíláním novinek může být Vámi kdykoliv odvolán bez vlivu na zpoplatněnou registraci. 

Zpracování Vašich osobních údajů je nyní prioritně prováděno námi. ICT systém, který používáme kzachování Vašich osobních údajů, je přiměřeně zabezpečen a se správcem ICT systému máme sepsanou patřičnou zpracovatelskou smlouvu. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje získané jiným způsobem (např. při uzavírání jednotlivých smluv atd.), jsou všechna osobní data zpracovávána v souladu s GDPR. Vaše data v žádném případě nezpřístupňujeme žádným dalším subjektům, krom případů, kde je zákonem či jinou právní normou stanoveno jinak. 

Vaše osobní údaje nejsou sdíleny mimo území EU, tudíž nejsou sdíleny mimo oblast působnosti GDPR. 

Dále je v naší hale zpracováván kamerový záznam za účelem ochrany zdraví jezdců a majetku naší haly, kdy je zpracováván na základě oprávněného zájmu správce dle Článku 6, odstavce 1. f). Tento záznam je automaticky skartován po uplynutí lhůty 72 hodin a je využíván pouze v případě bezpečnostních či jiných incidentů v naší hale. 

Jako soukromé osoby máte právo být informováni, jaké údaje o Vás ukládáme a za jakým účelem. V případě potřeby jste oprávněni požadovat jejich opravu. Za určitých podmínek disponujete také právem zamítnout zpracování Vašich osobních údajů v budoucnu, resp. nás požádat, aby byly Vaše údaje vymazány či jejich zpracování omezeno, či je také Vaším právem podat vůči jejich zpracování námitku na příslušném Úřadě pro ochranu osobních údajů. Při splnění určitých předpokladů si také můžete u nás vyžádat poskytnutí Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který umožní jejich předání třetím stranám. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jste oprávněni kdykoliv odvolat. Je našim cílem zajistit Vám co nejpohodlnější přístup k informacím, na které máte právo. V případě, že máte jakékoli otázky či požadavky ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat emailem na info@e-kary.cz

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies – malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. 

Děkujeme za pochopení, naším hlavním cílem je poskytnout Vám krásný zážitek zjízdy vsouladu se všemi bezpečnostními pravidly včetně těch, jež se týkají Vašich osobních údajů.