Výkonové úrovně

Motor našich nových motokár Sodi RTX má výkon 11 koní a maximální otáčky až 11.000 / min. Jednotlivé výkonové úrovně 1 až 3 jsou sníženy elektronickým mapováním motoru, kromě úrovně 4, která je neomezená a funguje na plný výkon.

Úroveň 1

Při vjezdu, výjezdu z boxů a při kolizi na trati kde bude hrozit nebezpečí

Úroveň 2

Výkon pro dětské jízdy. Dětské jízdy se může účastnit osoba s tělesnou výškou nad 130 centimetrů a pod dozorem zákonného zástupce.

Úroveň 3

Výkon pro běžnou jízdu dospělé osoby s věkem nad 15 let s tělesnou hmotností do 130 kg. Je možno používat tlačítko Boost pro krátkodobé zvýšení výkonu na plný výkon po dobu 20 sekund v součtu za dobu trvání celé jízdy a to pouze pro držitele platné Super Licence.

Úroveň 4

neomezený plný výkon pro jízdu pro jezdce, kteří splnili kvalifikační čas platný pro dané období.

Výkonové úrovně vám elektronicky přepíná náš traťový komisař. Při výjezdu na dráhu z depa je výkon motokáry nastaven na úroveň 1. Poté vám komisař aktivuje vaši dostupnou úroveň pro jízdu. Po dokončení vaši jízdy se výkon motokáry automaticky nastaví na úroveň 1 a vy zajíždíte bezpečně do depa.

Licence a podmínky k jejich získání

motokary ostrava

Licence jezdce

1) Registrace v registračním kiosku na naší provozovně 
2) Podrobné seznámení a souhlas s provozními a bezpečnostními podmínkami E-MOTION park arény a splnění všech podmínek pro vystavení Licence jezdce 
3) Zakoupit si kartu Licence jezdce

motokary ostrava

Super Licence jezdce

1) Být držitelem Licence jezdce 
2) Dosáhnout Referenčního času na 1 kolo (aktuální Referenční čas je zveřejněn na provozovně) a to minimálně 2x během jednoho dne 
3) Zakoupit si upgrade na Super Licenci jezdce a to v den dosažení Referenčního času

Dovolujeme si vás upozornit, že při opakovaném porušování bezpečnostních a provozních podmínek E-MOTION park areny (zejména narážení do ostatních motokár a bariér) může být jezdci licence zrušena.